vidunas33333

header 

Finansinės ataskaitos

2021-08-12

Finansinių ataskliatų rinkinio už 2021m. II ketv. aiškinamasis raštas

2-VSAFAS Finasinės būklės atskaita 2021-06-30

3-VSAFAS Veiklos rezultaų ataskaita 2021-06-30

2021-08-05

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio aiškinamsis raštas 2021-06-30

Biudžeto sąmatų išlaidų ataskaitos 2021-06-30

Mokėtinų sumų ataskaita 2021-06-30

Vidutinio darbo užmokesčio atskaita 2021 m. II ketv.

2021-05-15

Finansinių ataskaitų rinkinio už 2021 m.I ketv. aiškinamasis raštas

2-VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2021-03-31

3-VSAFAS Veiklos rezultatų ataskaita 2021-03-31

2021-04-20

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitų už 2021 m. I ket. aiškinamasis raštas

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021-03-31

Spec.l. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021-03-31

DU didinimo biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021-03-31

Mokėtinų sumų ataskaita 2021-03-31

2021-04-06

Vidutinio darbo užmokesčio ataskaita už 2021 I kerv.

2021-03-30

Finansinių ataskaitų rinkinio už 2020 m. aiškinamasis raštas

2-VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2020-12-31

3-VSAFAS Veiklos rezultaų atskaita 2020-12-31

4-VSAFAS Grynojo turto pokyčio ataskaita 2020-12-31

5 VSAFAS Pinigų sarautų ataskaita 2020-12-31

2021-01-15

Biudžeto lėšų sąmatos vykdymo ataskaita 2020-12-31

Spec.lešų sąmatos vykdymo ataskaita 2020-12-31

Mokėtinų sumų ataskaita 2020-12-31

Biudžeto sąnmatų vykdymo ataskaitos už 2020 4 ketv. aiškinamasis raštas

2021-01-08

Vidutinio darbo užmokesčio ataskaita 2020 IV ketv.

2020-11-10

Biudžeto samatų vykdymo ataskaita 2020 III ketv.

Mokėtinu sumų atskaita 2020 III ketv.

Biudžeto sąmatų vykdymo atskaitos už 2020 III ketv aiškinamasis raštas

Finansinės būklės atskaita 2020 III ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita 2020 III ketv.

2020 III ketv. Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

2020-10-08

Vidutinio darbo užmokesčio ataskaita 2020 III ketv.

2020-08-10

Finansinės būklės ataskaita 2020 II ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita 2020 II ketv.

Finansinių ataskaitų rinkinio 2020 II ketv. aiškinamasis raštas

2020-08-05

Biudžeto sąmatų 2020 II ketv. vykdymo ataskaitos aiškinamasis raštas

Biudžeto sąmatų vykdymo ataskaita 2020 m. II ketv.

2020-07-06

Vidutinio darbo užmokesčio ataskaita 2020 II ketv.

2020-05-12

2020 m. 1 ketv. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

2-VSAFAS finansinės būklės ataskaita 2020-03-31

3-VSAFAS veiklos rezultatų ataskaita 2020-03-31

2020-04-23

KVKC veiklos ataskaita už 2019 m.

Vyduno muziejaus staistinė atsakita už 2019 m.

KVKC veiklos staistinė ataskaita už 2019 m.

2020-04-16

Biudžeto sąmatų vykdymo ataskaita 2020 m. I ketv.

Mokėtinų ir gautinų sumų atskaita 2020 m. I ketv.

Ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2020 m. ketv.

Vidutinio darbo užmokesčio ataskaita 2020 I ketv.

2020-03-24

Finansinių atskaitų rinkinio už 2019 m. aiškinamasis raštas

2-VSAFAS finansinės būklės ataskaita 2019-12-31

3-VSAFAS Veiklos rezultatų ataskaita 2019-12-31

4-VSAFAS Turto pokyčių ataskaita 2019-12-31

5-VSAFAS Pinigų srautų ataskaita 2019-12-31

20-VSAFAS Finansavimo šaltinių ataskaita 2019-12-31

2020-01-15

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo metinė ataskaita už 2019 m.

Metinė gautinų ir mokėtinų sumų atskaita už 2019 m.

Biudžeto vykdymo atskaitų rinkinio už 2019 m. aiškinamasis raštas 

Vidutinio darbo užmokesčio ataskaita 2019 m. IV ketv.

2019-10-28

Vidutinio darbo užmokesčio ataskaita 2019 m. III ketv.

Ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2019-09-30

2-3 VSAFAS finansinės būklės ir veiklos atskaita 2019-09-30

2019-10-11

Biudžeto sąmatų išlaidų vykdymo ataskaita 2019-09-30

Spec.lėšų sąmatų išlaidų vykdymo ataskaita 2019-09-30

Mokėtinų gautinų sumų ataskaita 2019-09-30

Ataskaitų rinkinio 2019-09-30 aiškinamasis raštas

2019-08-07

Ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2019-07-30

2-VSAFAS finansinės būklės ataskaita 2019-07-30

3-VSAFAS veiklos rezultatų ataskaita 2019-07-30

20-VSAFAS finansavimo sumų pagal šaltinius ataskaita 2019-07-30

2019-07-11

Vidutinio darbo užmokesčio ataskaita 2019 m. II ketv.

Biudžeto sąmatų išlaidų vykdymo atskaita 2019-06-30

Spec.lėšų sąmatų išlaidų vykdymo atskaita 2019-06-30

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2019-06-30

Ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2019-06-30

2019-04-18

Ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2019-03-31

2-VSAFAS finansinės būklės atskaita 2019-03-31

3-VSAFAS veiklos rezultatų ataskaita 2019-03-31

20-VSAFAS finansavimo sumų pagal šaltinius ataskaita 201903-31

2019-04-12

Vidutinio darbo užmokesčio atskaita 2019 I ktv.

Biudžeto sąmatų išlaidų vykdymo ataskaita 2019-03-31

Spec.lėšų sąmatų išlaidų vykdymo ataskaita 2019-03-31

Gautinų mokėtinų sumų ataskaita 2019-03-31

Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas 

Finansinių atskaitų rinkinio už 2018 m. aiškinamasis raštas

2-VSAFAS finansinės būklės atsklaita už 2018 m.

3-VSAFAS veiklos rezultatų ataskaita už 2018 m.

4-VSAFAS Grynojo turto pokyčių atskaita už 2018 m. už 2018 m.

20-VSAFAS finansavimo sumų pagal šaltinius atsakiata už 2018 m.

2019-01-31

KVKC vadovo veiklos ataskaita už 2018 m.

2019-01-15

2018-12-31 biudžeto sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

Boiudžeto išlaidų sąmatų vykdymo atskaita 2018-12-31

Mokėtinų ir gautinų sumų atskaita 2018-12-31

Vidutinio darbo užmokesčio ataskaita už 2018 m. 4 ketv.

2018-11-06

2-VSAFAS finansinės būklės ataskaita 2018-09-30

3-VSAFAS veiklos rezultatų ataskaita 2018-09-30

20-VSAFAS finansavimo sumų pagal šaltinius ataskaita 2018-09-30

2018 m. III ketv. finansinių atskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

2018-10-15

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2018-09-30

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2018-09-28

Biudžeto išlaidų sąmatos spec. lėšoms vykdymo ataskaita 2018-09-28

Mokėtinų ir gautinų sumų atskaita 2018-09-30

Vidutinio darbo užmokesčio ataskaita 2018 III ketv.

2018-08-08

2-VSAFAS finansinės būklės ataskaita 2018-06-30

3-VSAFAS veiklos rezultaų ataskaita 2018-06-30

20-VSAFAS finansavimo sumų ataskaita pagal šaltinius 2018-06-30

2018 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

2018-07-12

Vidutinio darbo užmokesčio ataskaita už 2018 m. 2 ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio aiškinamasis 2018-06-30

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo atskaita 2018-06-29

Bižeto sąmatos spec.lėšų vykdymo atskaita 2018-06-29

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2018-06-30

2018-05-08

3-VSAFAS veiklos rezultatų atskaita 2018-03-31

2-VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2018-03-31

20-VSAFAS Finansavimo sumų atskaitą pagal šaltinius 2018-03-31

2018 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

2018-04-20

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2018-03-31

Spec.lėšų biudžeto sąmatos vykdymo atskaita 2018-03-31

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2018-03-31

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio 2018 I ketv.aiškinamasis raštas

Vidutinis darbo užmokestis 2018 m. I ketv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irish gambling website www.cbetting.co.uk Paddy Power super bonus.