vidunas33333

header 

Renginiai

Virtualus Vydūno kultūros centro kuruojamų mėgėjų meno kolektyvų renginys- muzikinis spektaklis ,,Kartą Kintuose...", kurį galima pamatyti  socialinėje paskyroje Facebook Kintų pagrindinės mokyklos daugiafunkcis centras

Daugiafunkciame centre

13

RENGINIŲ AKIMIRKOS:

2020-03-10

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-metį kintiškiai paminėjo aikštėje prie daugiafunkcio centro ąžuoliukų sodinimo akcija-trijų ąžuoliukų kiekvienam Lietuvos dešimtmečiui.

Kovo11-a1

Kovo11-a2

Kovo11-a5
2020-02-18
Lietuvos valstybės atkūrimo dieną kintiškiai minėjo kitaip. Vydūno kultūros centro palėpėje vasario 15 d. vyko Arvydo Baryso filmo ,,Išbarstyti žodžiai" peržiūra. Filmą pristatė pats autorius ir Baltijos instituto mokslinė darbuotoja Dalia Kiseliūnaitė. Filmas „Išbarstyti žodžiai“ - paminklas mirštančiai baltų (kuršių) kalbai, kurią žiūrovas girdi beveik viso filmo metu.  Pagrindiniai herojai – broliai Sakuth, kurie su tūkstančiais Vokietijos civilių 1944 m. rudenį paliko gimtąją Kuršių neriją. Anot profesorės D.Kiseliūnaitės ,,Kalba yra gyva, kol ja kalbasi bent du žmonės. Kai lieka vienas – ji laikoma mirusia. (...) Šis filmas yra autentiškas tarpukario Kuršių nerijos žvejų gyvenimo liudininkas. Jo kūrėjams teliko tik sujungti brolių prisiminimų fragmentus." 

Barysas1

2020-01-25
Tradicinis mokinių meninio skaitymo konkursas Vydūno kultūros centro palėpėje
 
Kaip ir kiekvienais metais, į Vydūno kultūros centrą sausio 24 d. rinkosi Kintų pagrindinės mokyklos 5-10 klasių skaitovai, kur vyko meninio skaitymo konkurso mokyklinis turas. Šiame ture dalyvauti pasiūlyta 24-iems mokiniams, prieš tai praėjusiems atranką klasėse. Sausio 21-24 d. atrankos vyko mokykloje: 5-6 klasių mokiniams organizavo lietuvių k. bei teatro mokytoja Vilija Ašmonaitė, o 7-10 - lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Nijolė Sodonienė. Dauguma mokinių konkurse skaitė vietos poetų A.Kiminiaus, A.Kaktos eilėraščius, nes pamario kraštas jiems - savas, mielas, o gamtos grožis - keliantis susižavėjimą. Konkurse išgirdome ir J.Degutytės, J.Aisčio, H.Radausko bei kitų poetų skaitomas eiles. Lietuvių k. mokytojos V.Ašmonaitė, N.Sodonienė ir teatro mokytoja A.Neimantienė pasidžiaugė, kad mokiniai kasmet pasirenka vis jiems patiems tinkamesnius, suprantamesnius ir labiau patinkančius kūrinius. Į rajoninį turą vyks 7 kl. mokinė Vasarė Banelytė, 8 kl. mokinė Inelda Liekytė ir 9 kl. mokinys Lukas Kasparavičius, mokykliniame ture laimėję I-ąsias vietas. II-a vieta skirta 6 kl. mokiniui Ąžuolui Valčiukui ir 8 kl. mokiniui Daivarui Piečiui. III-ią vietą laimėjo net penki skaitovai: Eimantas Lukoševičius ( 5 kl. mok.), Ugnė Klimaitė (7 kl. mok.), Simona Mizgirytė (8 kl. mok.), Mantas Pleikys (9 kl. mok.) ir Deimantė Piečiutė (10 kl. mok.).
Konkursą stebėjo ir vertino teatro vyresn. mokyt., Vydūno KC kult. veiklos vadybininkė Asta Neimantienė, lietuvių k. mokyt. metod. Nijolė Sodonienė, lietuvių k. ir teatro mokytoja Vilija Ašmonaitė

Komisija

I-os vietos laimėtojai: 9 kl. mokinys Lukas Kasparavičius ir 7 kl. mokinė Vasarė Banelytė

Lukas1 Vasarė

2019-11-06

 Mokomės kitaip: lietuvių kalbos ir literatūros pamoka 9 klasei „Vydūnas. Kelio  pasirinkimas“ 

 Ne kabinete ir ne iš vadovėlio mokytis įdomiau. Tad lietuvių kalbos ir literatūros dvi pamokos 9 klasei „Vydūnas. Kelio pasirinkimas“ lapkričio 6 d. vyko Kintų Vydūno kultūros centre. Mokiniai, naudodamiesi muziejininkės Redos Cirtautienės pasakojimu, animacinio filmuko „Avelė“ istorija, įvairia Vydūno muziejaus stendų medžiaga ir edukacine paroda, atliko savarankiškai užduotis, kurias paruošė mokytoja Nijolė Sodonienė.  Smagu, kad devintokai dirbo ne tik individualiai, bet ir darniai porose, draugiškai patardami bendraklasiams, kur greičiau surasti atsakymus į klausimus, atsižvelgdami į mokytojos nuorodas.

 Nijolė Sodonienė, Kintų pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė   

Vyd muziej1

 2019-03-20

Kovo 22 d. Vilhelmui Storostui Vydūnui sukanka 151-metai. Ta proga Kintų pagrindinės mokyklos mokiniams buvo pristatyta edukacinė paroda ,,Gyvenimas-kelionė tobuluman". Mokiniai ne tik sužinojoVydūno vardo reikšmę, bet ir spręsdami kryžiažodžius, ieškodami stenduose atsakymų, dėliodami žodžius pagal abėcėlę, dėliones, Vydūno mintis iš atskirų žodžių, praturtino žinias apie Vydūno gyvenimą ir kūrybą. Vakare kintiškiams koncertavo grupė iš Klaipėdos ,,T@KDuo".

 EdVydūnas1.1

EdVydūnas1.6

TK Duo2

Bendr Sus 

2019-03-07

Su lietum, velniais ir raganom praūžė Užgavėnės ir Kintuose. Daugiafunkciame centre ūžė nuo mažiausio iki didžiausio. 12 val. Vydūno kultūros centro darbuotojai pakvietė Kintų bendruomenę trankiai atsisveikinti su žiema. Dėl nepalankaus oro visi persirengėliai sugužėjo į Kintų pagrindinės mokyklos daugiafunkcio centro salę. Jų dauguma-1-10 klasių mokiniai, atskiros ubagų, vestuvininkų, raganų, velnių kompanijos, pristačiusios Užgavėnių personažus ir mokiusios kitus įvairių ratelių-žaidimų. Ginčijosi, pešėsi ir kartu linksminosi Lašininis (mokyt. R.Grikšas) ir Kanapinis (mokyt. L.Taroza), o visus kalbino, judino Užgavėnių Ponia (muziejininkė R.Cirtautienė ). 5 ir 7 kl. mokiniai džiugino pačių padarytomis kaukėmis (technologijų mokytoja S.Rangienė). Bendruomenės pirmininkė Sigita Kasparavičienė gražiausių pačių gamintų kaukių savininkus apdovanojo ,,Kebabinės" įsteigtais skaniais prizais.  

Lašininis ir Kanapinis tikrai nenuobodžiavo.                                                                                                                                                                                                     Foto Ritos Tarvydienės

UžgDaug1

2019-02-19

,,VASARIO 16-ĄJĄ ŠVĘSKIME  LINKSMAI IR IŠRADINGAI!" Lietuvos prezidentės iškeltu šūkiu vadovavosi kintiškiai, švęsdami Lietuvos valstybės atkūrimo dieną. Senajame Kintų restorane buvo papasakota muzikinė meilės istorija, paremta tikrais faktais. Istoriją ,,pasakojo" suaugusių mėgėjo meno kolektyvai: šokių kolektyvo ,,Kintai" grupės - moterų ,,Kanarėlės", merginų ,,Kaitra", suaugusių -,,Kintai", moterų vokalinis ansamblis ,,Nendra", skaitovas emeritas Stanislovas Būdvytis ir Kintų pagrindinės mokyklos meno raiškos kolektyvai: 5-8 klasių vokalinis ansamblis ,,Saidra" su solistais Ąžuolu  (5 kl.) ir Deimante  (10 kl.) bei Emos (5 kl.) ir Ąžuolo duetu, 10 klasės šokėjai, skaitovai Ąžuolas (5 kl.), Inelda (7kl.), Deimantė (10kl.), atviros jaunimo erdvės grupė ,,NGD". Gausiai į šventinį ,,barą" susirinkusius pasveikino Kintų seniūnas Antanas Kližentis, koncertavusiems kolektyvams ir vadovams bei mokytojams Laimai Bušininkienei, Juditai Jakienei, Astai Gužauskienei, Nijolei Sodonienei, Vilijai Ašmonaitei dėkojo Vydūno kultūros centro direktorė Rita Tarvydienė. Renginio scenarijaus autorė - šokių kolektyvo ,,Kintai" vadovė Asta Gužauskienė, renginį vedė buvę kintiškiai ir dabar tokie besijaučiantys Vaida Nausėdaitė -Jucienė ir Rudolfas Barauskas.   Foto Redos Cirtautienės
Muzik istorija8

Muzik istorija4

Muzik istorija6

Muzik istorija5

Muzik istorija7

Muzik istorija13

Muzik istorija10 Muzik istorija11

2019-01-23
Meninio skaitymo konkurso mokyklinis turas, kaip ir kasmet, vyko Vydūno kultūros centre.

Sausio 17 d. Vydūno kultūros centre vyko 5-10 klasių mokinių meninio skaitymo konkurso mokyklinis turas, kuriame dalyvavo geriausieji Kintų pagrindinės mokyklos skaitovai. 2019-ieji paskelbti vietovardžių metais, tad skambėjo ne tik J.Aisčio, Maironio, Just. Marcinkevičiaus, A.Baltakio ir kt. poetų eilės apie gamtą, gimtinės grožį, bet ir Kintuose gimusių ar gyvenusių poetų A.Kaktos, A.Kiminiaus eilėraščiai.  Sausio 21 d. visi skaitovai buvo pakviesti į pagrindinės mokyklos daugiafunkcio centro salę, kur keletą vietinės literatės L.Mataitienės ir lietuvių literatūros klasiko Maironio eilėraščių paskaitė buvęs mokytojas Stanislovas Būdvytis, pademonstravęs ne tik raiškų skaitymą, bet ir pavydėtiną atmintį. Mokinių nuostabai skambėjo net 20-ies posmelių Maironio eilėraštis ,,Medvėgalio kalnas".  Konkurso laureatu tapo ir mokyklos diplomu apdovanotas 5 kl. mokinys Ąžuolas Valčiukas, skaitęs ,,Legendą apie Neringą".  Skirtingų amžiaus grupių laimėtojais tapo: 7 kl. mokinė Inelda Liekytė ir 10 kl. mokinė Deimantė Grakauskaitė - I vieta, 6 kl. mokinė Ugnė Klimaitė ir 10 kl. mokinys Karolis Levoniukas - II vieta, 8 kl. mokinė Edvina Bimšaitė ir 9 kl. mokinė Agnė Marozaitė- III vieta. Visi meninio konkurso dalyviai apdovanoti padėkos raštais, o prizininkai ir Kintų bibliotekos bei Laimutės Mataitienės dovanotomis knygomis. Renginį organizavo teatro mokyktoja, Vydūno kultūros centro vadybininkė Asta Neimantienė. Skaitovus stebėjo ir vertino lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos Nijolė Sodonienė ir Vilija Ašmonaitė bei teatro mokytoja Asta Neimantienė. 

 Skaitovai3 2019-01-12

Pilietinė akcija, skirta Sausio 13-osios aukoms atminti

Šiandien, Lietuvos Laisvės gynėjų atminimo dienos išvakarėse, Kintų seniūnijos bendruomenė susirinko prie laužo tylos minute pagerbti pirmąsias mūsų Nepriklausomybės aukas, klausantis patriotinių dainų, pamąstyti apie aukos prasmę šiandien. Į renginį visus pakvietė asociacija ,,Kintų bendruomenė" ir Kintų Vydūno kultūros centras bei partneriai Kintų pagrindinės mokyklos daugiafunkcis centras ir Šilutės F.Bajoraičio viešosios bibliotekos Kintų filialas.

20190112 161350

Šiandien, lapkričio 30 d., minint  100-ąsias Tilžės Akto metines bei Vydūno 150-ųjų gimimo metinių proga  aktorius Petras Venslovas ir etnologė, liaudies dainų atlikėja Daiva Šeškauskaitė Kintų jaunimui dovanojo teatrinę-muzikinę kelionę "Amžinas keleivis". Vėliau svečiai aplankė Vydūno muziejų, įsiamžino prie garsiosios Vydūno arfos, o D.Šeškauskaitė išbandė, kaip rašė Vydūnas ,,Mažosios Lietuvos arpą", kurią Vydūno kultūros centras įsigijo vykdydamas projektą ,,Pamokos Vydūno gyvenimo idėjoms pažinti".

Venslovas9 2018-05-19

Vakar Vydūno kultūros centre vyko Muziejų dienos ir Nakties renginiai. Dėkojame savo ištikimiesiems muziejaus lankytojams, kurie palikę visus darbus, atvyksta pabūti, sužinoti sau ką nors naujo ar tiesiog kultūringai praleisti laiką! Labiausiai esame dėkingi tiems, kurių dėka galėjome žmonėms pasiūlyti įvairią programą: Pagėgių kultūros centro jaunimo teatrui ,,Aidas" ir vadovei Danutei Bardauskienei už įdomią literatūrinę kompoziciją ,,Pražydinkite savyje tai, kas nepragaišta", režisieriui ir aktoriui Domininkui Malajavui už teatrališką ištraukų iš Vydūno misterijos ,,Jūrų varpai" skaitymą, Šiaulių valstybiniam kameriniams chorui ,,Polifonija" ir meno vadovui bei vyriausiajam dirigentui Tomui Ambrozaičiui už nuostabų, įsimintiną koncertą, už galimybę gyvai paklausyti profesionaliai, puikiai skambančios chorinės muzikos... Akimirkos.

Pagėgių kultūros centro jaunimo teatras ,,Aidas" ir vadovė Danutė Bardauskienė kompoziciją  ,,Pražydinkite savyje tai, kas nepragaišta" rodys Lietuvos Dainų šventėje. 

Pag komp1

Pag komp3

Muziejų Nakties renginių vakaro programa pradedama žurnalistės, fotografės Lilijos Valatkienės dokumentinės fotografijos darbų parodos apžvalga ir LRT filmu ,,Išminties mylėtojas" (scenarijaus autorė ir režisierė Edita Mildažytė), kurio ne vienas kadras buvo nufilmuotas Kintuose,Vydūno kultūros centre.

Aktorius ir režisierius Domininkas Malajavas Vydūno muziejuje skaito ištraukas iš Vydūno misterijos ,,Jūrų varpai", kurią praėjusiais metais  su Agluonėnų klojimo teatru pastatė ir parodė Priekulės parke.

  Kintų Didžiojoje (evangelikų-liuteronų) bažnyčioje dieviškai skamba Šiaulių valstybinio kamerinio choro ,,Polifonija" atliekama chorinė muzika. 

1Polif

2018-03-24
Kovo 22 d. Kintuose nuvilnijo Vilhelmo Storosto -Vydūno 150-osioms gimimo metinėms skirti renginiai.

Pirmasis dienos renginys, skirtas jaunimui - Protų mūšis, kuriame dalyvavo Kintų pagrindinės mokyklos 8-10 kl. ir  Šilutės pirmos gimnazijos Kintų skyriaus 3-4 kl. mokiniai. Mokiniai buvo suskirstyti į 5 mišrias komandas po 5 narius.  Jiems  buvo pateikti net 42 klausimai apie pinigų atsiradimą Lietuvoje, jų istorijos raidą,  asmenybes, įamžintas piniguose, be abejonės ir  Vydūną. Šį edukacinį renginį organizavo ir rėmė Lietuvos bankas, tad prizai iš tiesų buvo vertingi. I-ąją vietą laimėjusios komandos nariai  apdovanoti Lietuvos banko išleistais numizmatinių monetų rinkiniais, skirtais Lietuvos valstybės šimtmečiui, II-ąją vietą - 2 eurų nominalo jubiliejinėmis monetomis, išleistomis Baltijos valstybių šimtmečiui paminėti. Pralaimėjusių nebuvo.  Kitos komandos bei žiūrovai  taip pat buvo apdovanoti LB lankstinukais ir proginėmis monetomis.  Visi galėjo pasivaišinti Kintų kepyklėlės iškeptais skanumynais. Protų mūšį vedė LB viešųjų ryšių vyriausioji specialistė Inga Pache.   

ProtM2

ProtM3Vydūno 150-ųjų gimimo metinių proga duris atvėrė nauja muziejaus ekspozicija ,,PAMATYK-IŠGIRSK-PALIESK-PAJAUSK". Ekspoziciją pristatė Vydūno kultūros centro direktorė Rita Tarvydienė, Tilsmo kambario projekto autorė Eglė Bačianskaitė ir  šio kambario garso ir šviesos instaliacijos  autorių MB ,,Kūrybinės inovacijos" komandos vadovas Mykolas Bistrickas.  Visiems, užėjusiems į Tilsmo ir Juslių kambarius, buvo ne tik naujas pojūčių potyris, bet ir gilesnis Vydūno sveikatos filosofijos ir pedagogikos pažinimas.  Apie ekspoziciją plačiau:   http://www.vydunocentras.lt/vyduno-muziejus/ekspozicijos  

Ekpoz12 

 Ekpoz8

Vydūno 150-osios metinės baigtos šventinius vakaru, kuriame Lietuvos bankas pristatė išleistą jubiliejinę sidabro monetą, skirtą Vydūnui. Monetą šventinio vakaro metu LB Monetų kūrimo komisijos pirmininkas Deivis Stankevičius įteikė ir Šilutės r. institucijoms, puoselėjančioms Vydūno kūrybą, filosofiją, garsinančioms jo vardą. Koncertavo Šilutės kultūros ir pramogų centro choras ,,Vox Libri" (vadovė Rasa Golubovskienė), parodęs puikią būsimos Dainų šventės programą ir ne vieną nustebinęs profesionaliu atlikimu. Spektaklį pagal P.Antalkį ir Vydūno komediją ,,Vyrai" parodė Usėnų etnografinis mėgėjų teatras, vadovaujamas Jūratės Daugalienės, sukūręs estetišką, patrauklų reginį, paliudijęs, jog Vydūno sceniniai veikalai yra įdomūs ir šiandien surantami ir aktualūs. Renginį vedė Vydūno kultūros centro direktorė Rita Tarvydienė ir kultūrinės veiklos vadybininkė Asta Neimantienė.

Spektaklį ,,Vyrai" parodė Usėnų etnografinis mėgėjų teatras, vadovė Jūratė Daugalienė

 Spekt1

Spekt2

Foto kultūrinės veiklos vadybininkė Astos Neimantienės ir muziejininkės Redos Cirtautienės

2018-02-20
Kintiškiai Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio proga klausėsi abiejų bažnyčių varpų dūžių, dainavo dainas apie Lietuvą ir valgė gimtadienio tortą.  Akimirkos iš renginio.  Foto Vytenio Papievio.

Kintiškiai tautiškai giesmei ir Lietuvos bažnyčių sąšaukai rinkosi prie Kintų pagrindinės mokyklos daugiafunkcio centro.

1Šimt

 Renginį  kintiškės L.Mataitienės eilėraščiu pradėjo buvęs mokytojas Stanislovas Būdvytis. 

3Šimt

Visiems sugužėjus į daugiafunkcio salę, pasveikino Kintų suaugusių šokių kolektyvų ,,Kintai" ir ,,Kanarėlės" grupė (vadovė A.Gužauskienė).

5Simt

Kintiškius sveikino ir Kintų bendruomenės pirmininkė Sigita Kasparavičienė bei pagrindinės mokyklos direktorė Asta Gužauskienė.

10Simt 17Simt

Susirinkusiems buvo parodytas Šilutės kabelinės TV sukurtas filmas apie Nepriklausomubės akto kelionę po Šilutės rajoną.

6Simt 7Simt

Eiles apie Lietuvą skaitė  senjoras Stanislovas Būdvytis, Kintų pagrindinės mokyklos lietuvių k. mokytoja Vitalija Mišinskaitė, mokiniai, o savo kūrybos - kintiškė Laimutė Mataitienė.

Vadovaujant Kintų moterų ansambliui ,,Nendra" ir vadovei Laimai Bušininkienei visa salė traukė dainas apie Lietuvą.  

15Simt

 Šventės kuliminacija - valstybės gimtadienio tortas, kurį dovanojo Kintų kepyklėlė ,,Smagurinė" (vadovas H.Cyrolis)

13Simt 

2017-11-14
Šiuo metu Šilutės rajone mėgėjų meno kolektyvams pats įkarštis-vyksta apžiūrų renginiai. Vydūno kultūros centras jau keletą metų iš eilės organizuoja folkloro šventes-apžiūras. Šių metų rajoninė folkloro apžiūra sutapo su respublikine atranka į Dainų šventę.  2018 m. Lietuvos 100-mečio Dainų šventės  "Vardan tos..." Folkloro diena "Didžių žmonių žemė" vyks liepos 3 d.  Tad kolektyvai turėjo parengti 20 min trukmės  programas, atitinkančias  Folkloro dienos temą. Iš viso dalyvavo 7 kolektyvai: 6 - Šilutės rajono, t.y.  Šilutės H.Šojaus muziejaus folkloro ansamblis „RAMYTĖ“, Šilutės kultūros ir pramogų centro folkloro ansamblis „VERDAINĖ“,  iš Vainuto,  Salos etnokultūros ir informacijos centro folkloro ansamblis ,,Sklada“ iš Rusnės,  Žemaičių Naumiesčio etnokultūros centro folkloro kolektyvas  "PILUTĖ" iš Degučių, Inkaklių kaimo folkloro ansamblis "Dainoriai" bei Pagėgių savivaldybės kultūros centro folkloro ansamblis ,,Kamana“. Programas stebėjo ir vertino Lietuvos nacionalinio kultūros centro sudaryta etnokultūros specialistų komisija: Jūratė Šemetaitė, Arūnas Lunys, Loreta Sungailienė. Po renginio vyko komisijos narių ir vadovų pokalbis prie arbatos puodelio, kur buvo pasidžiaugta svarbiu ir gražiu kolektyvų darbu, išsakyti pastebėjimai.  Visi kolektyvai buvo apdovanoti padėkos raštai ir Kintų kepyklėlės kepta duona,  o folkloro ansamblis "Verdainė"  vaišino visus šv.Martyno dienos proga iškepta žąsimi.

 Folk18 pabaiga  

Šventės pradžioje dalyvius ir žiūrovus daina pasveikino Loreta Sungailienė.                                    Renginį vedė Saugų bendruomenės "Artuma" pirmininkas, buvęs mokytojas Vytautas Laurinavičius 

Folk1 17 Folk2 17

 Šilutės H.Šojaus muziejaus folkloro ansamblis „RAMYTĖ“, vadovė Giedrė Pocienė

Folk3 17  Folk4 17

Inkaklių kaimo folkloro ansamblis "DAINORIAI", vadovė Virginija Rukšnaitienė                                        Salos etnokultūros ir informacijos centro folkloro ansamblis ,,SKLADA“, vadovė Dalia Kubilienė

Folk7 Folk8 17

Žemaičių Naumiesčio etnokultūros centro folkloro kolektyvas  "PILUTĖ", vadovė Adma Baltutienė

Folk9 17 Folk10 17

Pagėgių savivaldybės kultūros centro folkloro ansamblis ,,Kamana“, vadovė Aksavera Mikšienė

Folk11 17 Folk11.1 17

Bikavėnų senųjų kaimo tradicijų centro folkloro ansamblis ,,Vainuta“, Loreta Mieliulytė

Folk12 Folk14

Šilutės kultūros ir pramogų centro folkloro ansamblis „VERDAINĖ“, vadovė Regina Jokubaitytė

Folk15 Folk16

Folk17  

     
Irish gambling website www.cbetting.co.uk Paddy Power super bonus.